Bắt giữ lượng lớn đồ chơi nguy hiểm trên Quốc lộ 1A 

Đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển với số lượng lớn. Ảnh: LPL
Đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển với số lượng lớn. Ảnh: LPL
Đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển với số lượng lớn. Ảnh: LPL
Lên top