Bắt giữ đối tượng ném hàng qua rào bảo vệ

Số thịt vịt đông lạnh không nguồn gốc đã bị thu giữ và tiêu huỷ.
Số thịt vịt đông lạnh không nguồn gốc đã bị thu giữ và tiêu huỷ.
Số thịt vịt đông lạnh không nguồn gốc đã bị thu giữ và tiêu huỷ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top