Bắt đối tượng dùng chứng minh thư giả, vận chuyện hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng vận chuyển hơn 23 nghìn viên ma túy tổng hợp. Ảnh CTV
Đối tượng vận chuyển hơn 23 nghìn viên ma túy tổng hợp. Ảnh CTV
Đối tượng vận chuyển hơn 23 nghìn viên ma túy tổng hợp. Ảnh CTV