Án chung thân cho thanh niên giết cụ bà 75 tuổi

Nguyễn Giang Anh lúc mới bị bắt
Nguyễn Giang Anh lúc mới bị bắt