“Ai biểu ông bà sinh tôi ra làm gì”?

Cờ bạc làm tan cửa, nát nhà nhiều gia đình. Ảnh Minh họa
Cờ bạc làm tan cửa, nát nhà nhiều gia đình. Ảnh Minh họa