7 thanh niên chiếm đoạt 4.000 tài khoản Facebook để lừa đảo

Nhóm các bị can chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Nhóm các bị can chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Nhóm các bị can chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Lên top