Rao bán rượu gấu, chim... trên Facebook và những án tù nghiêm khắc

Hành vi rao bán động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã đều vi phạm pháp luật. Ảnh: ENV
Hành vi rao bán động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã đều vi phạm pháp luật. Ảnh: ENV
Hành vi rao bán động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã đều vi phạm pháp luật. Ảnh: ENV
Lên top