4 tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Chỉ trong một ngày, tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý. Ảnh: Xử lý vi phạm tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Chỉ trong một ngày, tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý. Ảnh: Xử lý vi phạm tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Chỉ trong một ngày, tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý. Ảnh: Xử lý vi phạm tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Lên top