Vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, tài xế bị phạt 42 triệu đồng

Chiếc xe do tài xế Quý điều khiển khi vi phạm tốc độ và nồng độ cồn. Ảnh: CA cung cấp.
Chiếc xe do tài xế Quý điều khiển khi vi phạm tốc độ và nồng độ cồn. Ảnh: CA cung cấp.
Chiếc xe do tài xế Quý điều khiển khi vi phạm tốc độ và nồng độ cồn. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top