10 giờ vây bắt đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng

Tiệm vàng Sơn Hùng nơi xảy ra vụ việc
Tiệm vàng Sơn Hùng nơi xảy ra vụ việc
Tiệm vàng Sơn Hùng nơi xảy ra vụ việc