10 giờ vây bắt đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng

Tiệm vàng Sơn Hùng nơi xảy ra vụ việc
Tiệm vàng Sơn Hùng nơi xảy ra vụ việc