TPHCM mở chợ phiên kết hợp phố ẩm thực tại công viên Bạch Đằng