Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cống ngăn triều bị hở, hàng chục hộ dân bị ngập nước lênh láng