Hành trình 7 năm truyền “sức sống” cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh

Câu lạc bộ Trái tim Việt mang niềm vui với bệnh nhi tan máu bẩm sinh huyện Thủy Nguyên. Ảnh TH
Câu lạc bộ Trái tim Việt mang niềm vui với bệnh nhi tan máu bẩm sinh huyện Thủy Nguyên. Ảnh TH
Câu lạc bộ Trái tim Việt mang niềm vui với bệnh nhi tan máu bẩm sinh huyện Thủy Nguyên. Ảnh TH
Lên top