LD18136: Người mẹ mang gen bệnh tan máu bẩm sinh có nguy cơ mất con vì không có tiền xét nghiệm

Không có tiền xét nghiệm, chị Ton trở về ngôi nhà tuềnh toàng với nỗi lo mất con. Ảnh: CTV.
Không có tiền xét nghiệm, chị Ton trở về ngôi nhà tuềnh toàng với nỗi lo mất con. Ảnh: CTV.
Không có tiền xét nghiệm, chị Ton trở về ngôi nhà tuềnh toàng với nỗi lo mất con. Ảnh: CTV.
Lên top