Anh xe ôm vá ổ gà điều tiết giao thông, chỉ mong người dân đi lại an toàn

Người xe ôm lúc không có khách thấy kẹt xe là ra điều tiết giao thông. Ảnh: Đình Trọng
Người xe ôm lúc không có khách thấy kẹt xe là ra điều tiết giao thông. Ảnh: Đình Trọng
Người xe ôm lúc không có khách thấy kẹt xe là ra điều tiết giao thông. Ảnh: Đình Trọng
Lên top