Bình Dương: Chủ tịch UBND tỉnh và 8.000 người cùng chạy chào mừng năm mới

Từ phải sang hàng đầu: ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương và 8.000 người dân cùng chạy chào mừng năm mới. Ảnh: Đình Trọng
Từ phải sang hàng đầu: ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương và 8.000 người dân cùng chạy chào mừng năm mới. Ảnh: Đình Trọng
Từ phải sang hàng đầu: ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương và 8.000 người dân cùng chạy chào mừng năm mới. Ảnh: Đình Trọng
Lên top