Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock giật cấp 10 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ

Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Lên top