Khả năng sắp xuất hiện thêm 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới nối đuôi bão số 7

Bão số 8 theo sau bão số 7 tiến vào Biển Đông. Ảnh: WINDY.
Bão số 8 theo sau bão số 7 tiến vào Biển Đông. Ảnh: WINDY.
Bão số 8 theo sau bão số 7 tiến vào Biển Đông. Ảnh: WINDY.
Lên top