Tin bão mới nhất: Bão Molave đã mạnh lên giật cấp 14 gần Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top