Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mới đã mạnh lên thành bão Molave

Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top