Tin bão mới nhất: Bão Molave giật cấp 11 khả năng tiếp tục mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Molave (phía dưới). Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top