Rác “tràn” vào bãi biển Xuân Thiều Đà Nẵng

Rác tại bị sóng đánh dạt vào bờ biển Xuân Thiều Đà Nẵng.
Rác tại bị sóng đánh dạt vào bờ biển Xuân Thiều Đà Nẵng.
Rác tại bị sóng đánh dạt vào bờ biển Xuân Thiều Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top