Chuyện khó tin tại nhà máy rác trăm tỷ giữa Hà Nội

Ông Lê Phùng Hưng, giám đốc nhà máy rác Phương Đình giới thiệu về công nghệ được cho là hiện đại hàng đầu để xử lý rác tại Việt Nam hiện nay - Ảnh: PV.
Ông Lê Phùng Hưng, giám đốc nhà máy rác Phương Đình giới thiệu về công nghệ được cho là hiện đại hàng đầu để xử lý rác tại Việt Nam hiện nay - Ảnh: PV.
Ông Lê Phùng Hưng, giám đốc nhà máy rác Phương Đình giới thiệu về công nghệ được cho là hiện đại hàng đầu để xử lý rác tại Việt Nam hiện nay - Ảnh: PV.
Lên top