Đà Nẵng quyết loại bỏ “rác thải nhựa” sử dụng một lần

Thế giới đang phải đối mặt với rác thải nhựa mà Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề từ điều này
Thế giới đang phải đối mặt với rác thải nhựa mà Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề từ điều này
Thế giới đang phải đối mặt với rác thải nhựa mà Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề từ điều này

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top