Khả năng xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới, bão trong tháng 8 này

Lên top