Giờ trái đất 2020: Dự kiến 500.000kWh được tiết kiệm trong 1 giờ tắt đèn

Lên top