Đợt không khí lạnh sắp tràn về gây mưa dông kéo dài đến bao giờ?

Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng.
Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng.
Ảnh minh hoạ: Sơn Tùng.
Lên top