Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở 300ha/năm