Công nhân cảng Hải Phòng hất thẳng lưu huỳnh xuống sông

Lưu huỳnh được quây sơ sài.
Lưu huỳnh được quây sơ sài.