Vĩnh Phúc: Cần đột phá trong hoạt động công đoàn trước tình hình mới

Ông Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Trịnh Thị Thoa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ông Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Trịnh Thị Thoa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ông Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Trịnh Thị Thoa – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Lên top