Vĩnh Phúc: Trao quà đột xuất cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Đồng chí Lê Kim Trọng -  Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Đảo trao tiền hỗ trợ tới đoàn viên Viên Văn Bào. Ảnh: Thu Thuỷ
Đồng chí Lê Kim Trọng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Đảo trao tiền hỗ trợ tới đoàn viên Viên Văn Bào. Ảnh: Thu Thuỷ
Đồng chí Lê Kim Trọng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Đảo trao tiền hỗ trợ tới đoàn viên Viên Văn Bào. Ảnh: Thu Thuỷ
Lên top