CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh: Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi

Hội thi có sự tham dự của 15 thí sinh là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Hội thi có sự tham dự của 15 thí sinh là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Hội thi có sự tham dự của 15 thí sinh là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Lên top