CĐ ngành Xây dựng Bắc Ninh: Tặng quà CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn

Đại diện CĐ ngành Xây dựng Bắc Ninh trao quà cho CNVCLĐ khó khăn.
Đại diện CĐ ngành Xây dựng Bắc Ninh trao quà cho CNVCLĐ khó khăn.
Đại diện CĐ ngành Xây dựng Bắc Ninh trao quà cho CNVCLĐ khó khăn.
Lên top