Bắc Ninh: Đại hội Công đoàn Cty TNHH điện tử Foster

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tặng hoa Ban chấp hành CĐ Cty.
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tặng hoa Ban chấp hành CĐ Cty.
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tặng hoa Ban chấp hành CĐ Cty.
Lên top