Phía sau người công nhân là con cái, cha mẹ, anh em

Phía sau người công nhân là gia đình - Ảnh: L.T
Phía sau người công nhân là gia đình - Ảnh: L.T
Phía sau người công nhân là gia đình - Ảnh: L.T
Lên top