Lương không sống được thì “nhảy” việc chứ sao!

Không ít công nhân bức xúc vì tiền lương mà đình công - Ảnh: L.T
Không ít công nhân bức xúc vì tiền lương mà đình công - Ảnh: L.T
Không ít công nhân bức xúc vì tiền lương mà đình công - Ảnh: L.T
Lên top