Giúp công nhân “nếu có buồn em hãy nói ra”

Đôi vợ chồng trẻ tham gia Chương trình huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc” - Ảnh: L.T
Đôi vợ chồng trẻ tham gia Chương trình huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc” - Ảnh: L.T
Đôi vợ chồng trẻ tham gia Chương trình huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc” - Ảnh: L.T
Lên top