Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu quốc hội, PCT Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN:

Chăm lo, bảo vệ người lao động với tư duy mới, cách làm mới

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu thăm và làm việc với công nhân tại Tây Ninh.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu thăm và làm việc với công nhân tại Tây Ninh.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu thăm và làm việc với công nhân tại Tây Ninh.
Lên top