Người lao động với mong ước có nhiều sức khỏe lo cho gia đình

Gia đình anh Trọng, chị Lũy dự Tết sum vầy do tổ chức Công đoàn tổ chức tại TPHCM
Gia đình anh Trọng, chị Lũy dự Tết sum vầy do tổ chức Công đoàn tổ chức tại TPHCM
Gia đình anh Trọng, chị Lũy dự Tết sum vầy do tổ chức Công đoàn tổ chức tại TPHCM
Lên top