Tranh cãi chuyện cô giáo thưởng tiền cho học sinh đạt điểm cao

Học trò cô Hương cho biết cô có thưởng, có phạt và các em rất thích học với cô - Ảnh cắt từ clip
Học trò cô Hương cho biết cô có thưởng, có phạt và các em rất thích học với cô - Ảnh cắt từ clip
Học trò cô Hương cho biết cô có thưởng, có phạt và các em rất thích học với cô - Ảnh cắt từ clip
Lên top