Trầm cảm - căn bệnh thời đại hoành hành giới showbiz

Nhờ chơi với chú chó cưng mà Văn Mai Hương thoát dần cơn trầm cảm. Ảnh: T.L
Nhờ chơi với chú chó cưng mà Văn Mai Hương thoát dần cơn trầm cảm. Ảnh: T.L
Nhờ chơi với chú chó cưng mà Văn Mai Hương thoát dần cơn trầm cảm. Ảnh: T.L
Lên top