"Hố đen" trầm cảm - nỗi ám ảnh của bất cứ ai mang danh "nghệ sĩ"