Tỉ phú “thời gian” và bộ sưu tập đồng hồ, cổ vật văn hóa Việt

Ông Phi Long sở hữu chiếc thau của vua Quang Trung dùng hàng ngày, được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Việt. Ảnh: Phùng Bắc
Ông Phi Long sở hữu chiếc thau của vua Quang Trung dùng hàng ngày, được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Việt. Ảnh: Phùng Bắc