Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tấm lòng người Sài Gòn nơi triều cường dâng cao

Anh Đoàn Thành Trung nhẽ nhại mồ hôi đang sửa xe bị chết máy do ngập nước.
Anh Đoàn Thành Trung nhẽ nhại mồ hôi đang sửa xe bị chết máy do ngập nước.