Sinh con xong thì mất việc!

Lao động nữ hiện nay vẫn còn nhiều thiệt thòi. Trong ảnh, các lao động nữ tham gia Ngày hội Tư vấn sức khỏe sinh sản. Ảnh: MSI
Lao động nữ hiện nay vẫn còn nhiều thiệt thòi. Trong ảnh, các lao động nữ tham gia Ngày hội Tư vấn sức khỏe sinh sản. Ảnh: MSI
Lao động nữ hiện nay vẫn còn nhiều thiệt thòi. Trong ảnh, các lao động nữ tham gia Ngày hội Tư vấn sức khỏe sinh sản. Ảnh: MSI
Lên top