Siết quản lý hoạt động kinh doanh nhà chung cư

Hoạt động quản lý nhà chung cư vẫn chưa hiệu quả vì luật chưa chặt. Ảnh: B.CHương
Hoạt động quản lý nhà chung cư vẫn chưa hiệu quả vì luật chưa chặt. Ảnh: B.CHương