Đề xuất đánh thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất:

Nỗi lo thuế chồng thuế

Đề xuất đánh thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng lớn đến việc mua nhà của người dân, nhất là dân nghèo. Ảnh: B. Chương
Đề xuất đánh thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng lớn đến việc mua nhà của người dân, nhất là dân nghèo. Ảnh: B. Chương