Những tấm gương hoàn lương vươn lên trở thành ông chủ ở Đồng Nai

Anh Đỗ Tân Dụng, ngụ ấp 12, xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ mở xưởng cơ khí, gầy đàn heo đã chuộc lại được mảnh vườn 4.000m2 gia sản để lại.
Anh Đỗ Tân Dụng, ngụ ấp 12, xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ mở xưởng cơ khí, gầy đàn heo đã chuộc lại được mảnh vườn 4.000m2 gia sản để lại.
Anh Đỗ Tân Dụng, ngụ ấp 12, xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ mở xưởng cơ khí, gầy đàn heo đã chuộc lại được mảnh vườn 4.000m2 gia sản để lại.
Lên top