Người dân sẽ hưởng lợi gì từ đô thị thông minh?

Trung tâm điều khiển giao thông bằng hệ thống camera khu vực hầm sông Sài Gòn.
Trung tâm điều khiển giao thông bằng hệ thống camera khu vực hầm sông Sài Gòn.