Nghề “thổ hoa” truyền thống 500 năm tuổi bên dòng sông Đáy

Nghề thổ hoa truyền thống làng Quyết Thành.
Nghề thổ hoa truyền thống làng Quyết Thành.
Nghề thổ hoa truyền thống làng Quyết Thành.