Nghề “thổ hoa” truyền thống 500 năm tuổi bên dòng sông Đáy

Nghề thổ hoa truyền thống làng Quyết Thành.
Nghề thổ hoa truyền thống làng Quyết Thành.